வலைப்பதிவிற்கு வருகை தந்துள்ள அனைவரையும் வருக! வருக! என வரவேற்கிறேன்!

Tuesday, September 06, 2011

தமிழில் Contact Form உருவாக்கலாம் வாங்க! - வலைப்பூ உதவி குறிப்புகள்!

நமது வலைப்பூவிலிருந்து நம்மை எளிதாக தொடர்புகொள்ள நாம் படிவம் [Contact Form] வைத்திருப்போம். அதை நம் அழகிய தமிழில் வைப்போமே!

இதற்க்கு பல்வேறு இணைய தளங்கள் இருக்கிறது Google Docs உட்பட. இதில் நான் உபயோகப்படுத்தும் தளத்தை உங்களுக்கு விளக்குகிறேன்.

Popular Posts